fbpx

Sıkça Sorulan Sorular

Bitkisel ürünlerin üretilmesi için gerekli olan ideal iklim ve nem koşullarının doğal olmayan yöntemlerle oluşturulduğu, ışık geçirgenliği yüksek, iç ortamdan dış ortama ısı geçirgenliği düşük; cam, plastik veya naylondan yapılmış kapalı ortamlara sera adı verilir. Üretilecek ürünün türü sera tipine etki edecek en önemli faktördür.

Dünya nüfusunun artması, üretilen tarımsal ürünlerde artma beklentisini doğurmaktadır. Tarımsal faaliyete uygun alanların azalması ve tarımsal üretimdeki bilgi eksikliği, üretilen tarımsal ürünlerde kalite bozukluğuna yol açmaktadır. Bu sebeple, modern üretim alanlarının kurulması ve böylece bitkinin istediği ortamların oluşturulması amacı ile yapılan seralar önem kazanmıştır.  Özellikle kapalı seralar, üreticilere sebze, meyve veya süs bitkilerini mevsiminde veya mevsiminde olmadan, güvenli ve rahat bir şekilde, maksimum verim sağlayabilmesi için oluşturulan uygun ortamlardır.


Yanlış kentleşme ve nüfus artışından dolayı, toprak verimliliğinde ve toprak yapısındaki azalma üreticileri üretim faaliyetlerini kapalı ortamlarda yürütmeye zorlamaktadır. İlk başlarda seraların kurulum maliyeti fazla gibi görünse de, üreticinin ilerleyen dönemlerde seralar sayesinde kaliteli, sağlıklı, verimi yüksek ürünler elde edeceği düşünüldüğünde, seraların ne kadar değerli olabileceği daha iyi anlaşılacaktır.

Yetiştirilme zamanına bakılmaksızın istenilen ürün istenilen mevsimde yetiştirilebilir. Ayrıca tam otomasyonlu kapalı bir sera sisteminde tohumların gelişim ihtiyaçları tam karşılandığından daha kaliteli ve uzun ömürlü ürünler elde edilir. Birim alandan elde edilen sağlıklı ürün miktarı artmış ve böylece çiftçinin köyden kente göçü bir nebze de olsa azalmıştır. Kapalı seralar için, üretilen ürünlerin mevsime bakmaksızın tezgahlarda daha uzun süre kalması sağlanır. Böylece hem halkın gelirine katkı sağlanmış hem de, yurtdışına ihraç edilen ürünlerde ekonomiye katkı sağlanmış olur. Üretim sürekliliğinin sağlanması ile birlikte, dönemsel işçi bulma konusunun önüne geçilerek işsizlik oranı düşürülmeye çalışılmıştır. Üretim zamanın kısıtlanması ortadan kaldırılarak yılın her anında ve daha fazla üretim sağlanmaya çalışılmıştır.